Contact

Aard- en Levenswetenschappen

Dhr. dr. J.A. Wouda
tel: +31 (0)70 344 06 87
email: j.wouda@nwo.nl

NWO/Vernieuwingsimpuls Aard- en Levenswetenschappen
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Chemische Wetenschappen

Dr M.A. van Santen
tel: +31 (0)70 349 44 33
e-mail: m.vansanten@nwo.nl
NWO/Vernieuwingsimpuls
Chemische Wetenschappen
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Exacte Wetenschappen

Mw. R.F. van der Veen-Oei
tel: +31 (0)70 344 08 51,
e-mail: r.vanderveen@nwo.nl
NWO/Vernieuwingsimpuls
Exacte Wetenschappen
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Geesteswetenschappen

Mw. dr. L.C. Vos
Tel: +31 (0)70 349 42 80
E-mail: l.vos@nwo.nl
NWO/Vernieuwingsimpuls
Geesteswetenschappen
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Mw. drs. M.J. Schweizer, tel: +31 (0)70 344 09 39, e-mail: m.schweizer@nwo.nl
NWO/Vernieuwingsimpuls
Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Medische Wetenschappen

Guillaume Macor
Tel: +31 70 349 52 99
E-mail: macor@zonmw.nl
ZonMw
NWO/Vernieuwingsimpuls
Postbus 93245
2509 AE Den Haag

Natuurkunde

Dhr. Dr.ir. L.Speelman
tel: +31 (0)70 344 05 06
e-mail: l.Speelman@nwo.nl

NWO/Vernieuwingsimpuls
Natuurkunde
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Technische Wetenschappen

Dr. L.J. Korstanje
tel: +31 (0)30 600 13 00
e-mail: l.korstanje@stw.nl
Secretariaat: mw. L. de Groot
tel: +31 (0)30 600 13 56
e-mail: l.degroot@stw.nl
STW
Vernieuwingsimpuls
Postbus 3021
3502 GA Utrecht

Gebiedsoverstijgend onderzoek

Wordt behandeld door WOTRO:
Mw. drs. P.S. Griffioen
tel: +31 (0)70 349 43 52
e-mail: p.griffioen@nwo.nl
NWO/Vernieuwingsimpuls
WOTRO
Postbus 93120
2509 AC Den Haag

Beleidsontwikkeling en -ondersteuning

Algemeen coördinator Vernieuwingsimpuls,
e-mail: vi@nwo.nl

Secretariaat:
tel: +31 (0)70 344 09 40
NWO/Vernieuwingsimpuls
Afdeling Beleidsontwikkeling en -ondersteuning
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Voorlichtingsdagen VI

NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie
tel: +31 (0)70 344 07 13
e-mail: voorlichting@nwo.nl

Bezoekadres

NWO
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Gebouw Java

Routebeschrijving