Commissies Toegepaste en Technische Wetenschappen

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017 en is ontstaan uit de Technologiestichting (STW). Bekijk de samenstelling van de commissies voor Vernieuwingsimpuls.


2019

Veni-commissie

 • Dr. L. van der Weerd, LUMC
 • Dr. A.F. Roebroeck, UM
 • Dr. M. Snelle, TUD
 • Dr. ir. L.I. Segerink, UT
 • Prof. M. Wisse, TUD
 • Dr. B. Spee, UU
 • Prof. G. Leus, TUD
 • Dr. Ir. M. Kabel, WUR
 • Dr. Ir. S. Klein, Erasmus MC
 • Prof. M. van Sint Annaland, TUE
 • Dr. B. Borsje, UT

2018

Vidi-commissie

 • Dhr. dr. B.N.G. Giepmans, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
 • Dhr. prof. dr. ir. C.L. de Korte, Radboud universitair medisch centrum
 • Mw. prof. dr. J. Dankelman, Technische Universiteit Delft
 • Dhr. prof. dr. J.G.E. Gardeniers, Universiteit van Amsterdam
 • Mw. dr. P. M. Bleeker, Universiteit van Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. P.C.M. Planken, Universiteit van Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. J. Wallinga, Wageningen University & Research
 • Mw. prof. dr. J.E. Stoter, Technische Universiteit Delft
 • Dhr. prof. dr. ir. M.J. Bentum, Technische Universiteit Eindhoven

Vici-commissie

 • Dhr. prof. dr. L.W. Hamoen, Universiteit van Amsterdam (voorzitter)
 • Dhr. prof. dr. ir. M.G.D. Geers, Technische Universiteit Eindhoven
 • Mw. prof. dr. ir. S.M. Heemstra-de Groot, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dhr. prof. dr. E.H. Brück, Technische Universiteit Delft
 • Mw. prof. dr. ir. P.M. Bluyssen, Technische Universiteit Delft
 • Mw. prof. dr. M. Huisman, Universiteit Twente
 • Dhr. prof. dr. ir. R.G.H. Lammertink, Universiteit Twente
 • Dhr. prof. dr. B. van Ginneken, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dhr. prof. dr. ir. H.H.M. Rijnaarts, Wageningen Universiteit
 • Dhr. prof. dr. M.G. Kleinhans, Universiteit Utrecht

Commissies voorgaande jaren


2017

Veni-commissie

 • Dhr. prof. dr. J.J. Lukkien, Technische Universiteit Eindhoven (voorzitter)
 • Dhr. prof. dr. P.C. Rem, Technische Universiteit Delft
 • Dhr. prof. dr. ir. G. Koster, Universiteit Twente
 • Mw. dr. R.E. Bulo, Universiteit Utrecht
 • Dhr. dr. ir. S.C.G. Leeuwenburgh, Universitair Medisch Centrum Nijmegen
 • Dhr. dr. ir. M.J.P. van Osch, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. dr. J. Meijerink, Wageningen Universiteit
 • Mw. dr. K. M. Wijnberg, Universiteit Twente
 • Dhr. dr. ir. G. Smant, Wageningen Universiteit
 • Dhr. dr. ir. A.C. Schouten, Technische Universiteit Delft
 • Dhr. dr.ir. L.M.T. Somers, Technische Universiteit Eindhoven

Vidi-commissie

 • Prof. dr. J. Eijkel, Universiteit Twente, Nanofluidics
 • Dr. H. Hilhorst, Wageningen Universiteit, Plantenfysiologie
 • Prof. dr. J. Dankelman, Technische Universiteit Delft, Biomechanical engineering
 • Prof. dr. C. Snoek, Universiteit van Amsterdam, Intelligent systems
 • Prof. dr. M. Tromp, Universiteit van Amsterdam, Katalyse
 • Prof. dr. ir. A. Reniers, Technische Universiteit Delft, Environmental fluid mechanics
 • Prof. dr. ir. M. Bentum, Technische Universiteit Eindhoven, Electromagnetics
 • Dr. B.N.G. Giepmans, Universitair Medisch Centrum Groningen, Celbiologie
 • Prof. dr. ir. J. van Hest, Technische Universiteit Eindhoven, Bio-organische chemie

Vici-commissie

 • Prof. dr. ir. A.K Bregt, Wageningen Universiteit, Geowetenschappen (voorzitter)
 • Prof. dr. ir. W.M.M. Kessels, Technische Universiteit Eindhoven, Plasma & Materials Processing
 • Prof. dr. ir. S.M. Heemstra-de Groot, Technische Universiteit Eindhoven, Electro-Optical Communications
 • Prof. dr. ir. A. van Keulen, Technische Universiteit Delft, Precision and Microsystems Engineering
 • Prof. dr. ir. H.E.J.G. Schlangen, Technische Universiteit Delft, Structural Engineering
 • Prof. dr. A.G.J.M. van Leeuwen, Academisch Medisch Centrum, Biomedical Engineering
 • Prof. dr. S.J.M.H. Hulscher, Universiteit Twente, Water Engineering and Management
 • Prof. dr. ir. R.G.H. Lammertink, Universiteit Twente, Soft Matter, Fluidics and Interfaces
 • Prof. dr. ir. A.W.M. Smeulders, Universiteit van Amsterdam, ICT, Beeldverwerking en Multimedia
 • Prof. dr. L.W. Hamoen, Universiteit van Amsterdam, Microbiologie
 • Prof. dr. A.P.C. Faaij, Rijksuniversiteit Groningen, Energy and Environmental Studies

2016

Veni-commissie

 • Prof. dr. ing. M.C.G. Aalders, Academisch Medisch Centrum (voorzitter)
 • Dr. A.A. Bol, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. J.J. Lukkien ,Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. ir. S.C.G. Leeuwenburgh, Universitair Medisch Centrum Nijmegen
 • Dr. ir. G. Smant, Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. ir. A. Pras, Universiteit Twente
 • Prof. dr. ir. G. Koster, Universiteit Twente
 • Prof. dr. ir. B.P.F. Lelieveldt, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. ir. D.A. Abbink, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. A.P. van Wezel, KWR Watercycle Research Institute

Vidi-commissie

 • Prof. dr. ir. Wiendelt Steenbergen, Universiteit Twente (voorzitter)
 • Prof. dr. Jan Eijkel, Universiteit Twente
 • Dr. Jeroen Koelemeij, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. Wietse de Boer, NIOO/Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. ir. Eugenio Cantatore, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. Henk Hilhorst, Wageningen Universiteit
 • Dr. Cees Snoek, Universiteit van Amsterdam/Centrum voor Wiskunde & Informatica
 • Prof. dr. Ute Ebert, Universiteit van Amsterdam/Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. Jenny Dankelman, Technische Universiteit Delft
 • Dr. Enrico Mastrobattista, Universiteit Utrecht

2015

Veni-commissie

 • Prof. dr. ing. M.C.G. Aalders, Academisch Medisch Centrum (voorzitter)
 • Dr. ir. D.A. Abbink, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. ir. G. Koster, Universiteit Twente
 • Dr. A.A. Bols, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. ir. S.C.G. Leeuwenburgh, Universitair Medisch Centrum Nijmegen
 • Prof. dr. ir. B.P.F. Lelieveldt, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. J.J. Lukkien, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. ir. A. Pras, Universiteit Twente
 • Dr. ir. G. Smant, Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. A.P. van Wezel, KWRwater

Vidi-commissie

 • Prof. dr. J.E. Stoter, Technische Universiteit Delft (voorzitter)
 • Prof. dr. W. de Boer, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
 • Prof. dr. C.V.C. Bouten, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. ir. E. Cantatore, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. J.C.T. Eijkel, Universiteit Twente
 • Dr. J.C.J. Koelemeij, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. K.G. Langendoen, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. ir. W. Steenbergen, Universiteit Twente
 • Dr. A.C.O. Vertegaal, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. E. Vlieg, Radboud Universiteit Nijmegen

2014

Veni-commissie

 • Prof. dr. C.M. Jonker, Technische Universiteit Delft (voorzitter)
 • Prof. dr. ing. M.C.G. Aalders, Academisch Medisch Centrum
 • Dr. A.A. Bol, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. ir. R.J. van der Geest, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. ir. R. Happee, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga, Universiteit Twente
 • Prof. dr. ir. D.C. Nijmeijer, Universiteit Twente
 • Prof. dr. G. van Osch , Erasmus Medisch Centrum
 • Dr. D. Rijkers, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. B.P.H.J. Thomma, Wageningen Universiteit

Vidi-commissie

 • Dr. R.M. Schiffelers, UMC Utrecht (voorzitter)
 • Prof. dr. ir. J.L. Herder, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. C.V.C. Bouten, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. A.M. Versluis, Universiteit Twente
 • Dr. J.C.J. Koelemeij, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. J.M. Raaijmakers, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
 • Prof. dr. J.E. Stoter, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. L.W.M.M. Terstappen, Universiteit Twente
 • Prof. dr. B.G. Ruessink, Universiteit Utrecht
 • Dr. A.C.O. Vertegaal, Leids Universitair Medisch Centrum

2013

Veni-commissie

 • Prof. dr. C.M. Jonker, Technische Universiteit Delft (voorzitter)
 • Prof. dr. R.P.H. Bischoff, Rijksuniversiteit Groningen 
 • Prof. dr. ir. E.H. van Brummelen, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. T. Gregorkiewicz, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. ir. D.C. Nijmeijer, Universiteit Twente
 • Dr. J.P.W. Pluim, UMC Utrecht
 • Prof. dr. ir. H.H.M. Rijnaarts, Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. ing. A.J.H.M. Rijnders, Universiteit Twente
 • Dr. ir. E. de Vlugt, Technische Universiteit Delft
 • Dr. ir. B.P.H.J. Thomma, Wageningen Universiteit

Vidi-commissie

 • Dr. R.M. Schiffelers, UMC Utrecht (voorzitter)
 • Prof. dr. C.M. Jonker, Technische Universiteit Delft (voorzitter)
 • Prof. dr. ir. L.J. Sluys, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. ir. W.M.M. Kessels, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. A.M. Versluis, Universiteit Twente
 • Dr. ir. M.A. Kabel, Wageningen Universiteit
 • Dr. W.Th. Kok , Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. L.K. Nanver, Technische Universiteit Delft
 • Dr. J. Plat, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. B.G. Ruessink, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. W.P.M.H. Heemels, Technische Universiteit Eindhoven

2012

Veni-commissie

 • Dhr. prof. dr. H. Weinans, Erasmus Medisch Centrum
 • Mw. dr. G. Stoffels, Universiteit Twente
 • Dhr. dr. H. Op den Camp, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dhr. prof. dr. T. Heskes, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dhr. dr. B. van Oudheusden, Technische Universiteit Delft
 • Dhr. dr. G. Strijkers, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dhr. dr. E. de Vlugt, Technische Universiteit Delft
 • Mw. dr. W. Dierkes, Universiteit Twente
 • Dhr. prof. dr. T. Basten, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dhr. dr. P. van Bergen en Henegouwen, Universiteit Utrecht

Vidi-commissie

 • Prof. dr. T.D. Visser, Technische Universiteit Delft (voorzitter)
 • Dr. ir. R.B.M. Schasfoort, Universiteit Twente
 • Prof. dr. ir. C.G.P.H. Schroën, Universiteit Wageningen
 • Prof. dr. ir. L.J. Sluys, Technische Universiteit Delft
 • Dr. A. van de Stolpe, Philips
 • Dr. R.M. Schiffelers, UMC Utrecht
 • Prof. dr. E. Lomonova, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. ir. W.M.M. Kessels, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. L. Bouwman, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. ir. J.C.M. van Hest, Radboud Universiteit

2011

Veni-commissie

 • Prof. dr. ir. H.H. Weinans, Erasmus Medisch Centrum
 • Prof. dr. ir. J.A. Mulder, Technische Universiteit Delft
 • Dr. R.M. Schiffelers, Universiteit Utrecht
 • Ir. J. Huisken, IMEC-Nederland
 • Prof. dr. T.M. Heskes, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. ir. A.J. Minnaard, Rijkuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. J.L. Herek, Universiteit Twente
 • Dr. G.J. Strijkers, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. H.C. Gerritsen, Universiteit Utrecht
 • Dr. G.G.M. Stoffels, Universiteit Twente

2010

Veni-commissie

 • Prof. dr. D.B. Janssen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Biotransformatie en biokatalyse
 • Prof. dr. B. Mulder, Technische Universiteit Delft, Faculteit Lucht en Ruimtevaart techniek, Besturing en Simulatie van lucht en ruimtevaart systemen
 • Prof. dr. T.M. Heskes, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Institute for Computing and Information Sciences, Leerprocessen in neurale netwerken, artificial intelligence
 • Dr. R.M. Schiffelers, Universiteit Utrecht, Faculteit Biofarmacie en Farmaceutische Technologie,Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS), Drug delivery & drug targeting
 • Dr. ir. E.R. Valstar, Leids Universitair Medisch Centrum en Technische Universiteit Delft, Orthopedie en Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen, Biomechanica
 • Dr. A.Y. Kovalgin, Universiteit Twente, Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica, MESA+ instituut voor nanotechnologie, Halfgeleider fysica
 • Dr. ir. H.A. Reijers, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, Business Process Management, Enterprise modellering, Informatiemanagement
 • Ir. J.A. Huisken, IMEC-NL, HTC Eindhoven, Systems on chip, ultra-low power digital signal processing
 • Dr. H.C. de Lange, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Werktuigbouwkunde, Thermodynamics, modelling of heat transfer
 • Dr. G. van Osch, Erasmus Medisch Centrum, reumatologie
 • Dr. G. Kloppenburg, Leids Universitair Medisch Centrum, Arthrose

Vidi-commissie

 • Dr. J. de Boer, Universiteit Twente, Faculteit der Technische Natuurwetenschappen, Instituut voor Biomedische Technologie, Tissue Regeneration
 • Prof. E. Lomonova, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Electrical Engineering, Elektrische Energietechniek
 • Dr. A. Amelink, Erasmus Medisch Centrum, Radiotherapie, Radiation Oncology CODT
 • Prof. T.D. Visser, Technische Universiteit Delft, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Laboratorium Elektromagnetisch Onderzoek
 • Dr. R.B.M. Schasfoort, Universiteit Twente, Faculteit der Technische Natuurwetenschappen, Biomedische Techniek/Chemie
 • Dr. M.H.F. Sluiter, Technische Universiteit Delft, Department of Materials Science, 3ME, Structure and Change (S&C)
 • Prof. W.H. van Riemsdijk, Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Bodemkwaliteit (SOQ)

Vici-commissie

 • Prof. dr. C. Witteveen,Technische Universiteit Delft, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Softwaretechnologie en algoritmiek (voorzitter)
 • Prof. dr. J.P. Abrahams, Universiteit Leiden, Wiskunde en Natuurwetenschappen, biofysische structuur chemie
 • Prof. dr. ir. G.J. Verkerke, Universitair Medisch Centrum Groningen, Biomaterialen, orgaantechnologie en Universiteit Twente, Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, biomedische productontwikkeling
 • Dr. I. Rutten, Philips, Vice President Corporate Strategy and Alliances
 • Prof. dr. ir. M.C.M. van den Sanden, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technische Natuurkunde, Plasma & Materials Processing
 • Prof. dr. ir. R.S.G. Baert, Technische Universiteit Eindhoven, Werktuigbouwkunde en TNO, Business Unit Automotive, Werktuigkundige Energie- en Procestechnologie
 • Prof. dr. T.H van der Meer, Universiteit Twente, Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, thermische werktuigbouwkunde
 • Prof. dr. ir. F.P. Govers, Wageningen Universiteit, Plantenwetenschappen, fytopathologie
 • Prof. dr. ir. J. Huskens, Universiteit Twente, MESA+ Research Institute for Nanotechnology, Supramolecular Chemistry & Technology
 • Prof. dr. ir. H.E.H. Meijer, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Werktuigbouwkunde, polymeer technologie

2009

Veni-commissie

 • Prof. dr. R.M. Aarts, Philips Electronics Nederland B.V./Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Electrical Engineering
 • Prof. drs. M. Boasson, Emeritus, Universiteit van Amsterdam, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Dr. ir. L.F.P. Etman, Technische Universiteit Eindhoven, Werktuigbouwkunde
 • Prof. dr. O.P. Kuipers, Rijksuniversiteit Groningen, Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Dr. R. Luttge, Universiteit Twente, Technische Natuurwetenschappen
 • Dr. ir. C.A.P.G. van der Mast, Technische Universiteit Delft, Mediamatica
 • Prof. dr. ir. J.A. Mulder, Technische Universiteit Delft, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
 • Dr. G.J.V.M. van Osch, Erasmus MC, Orthopaedie
 • Dr. R.M. Schiffelers, Universiteit Utrecht, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS)
 • Dr. ir. E.R. Valstar, Leids Universitair medisch Centrum, Orthopedie

Vidi-commissie

 • Prof. dr. H. Wösten, Universiteit Utrecht, Biologie
 • Prof. dr. E. Lomonova, Technische Universiteit Eindhoven, Elektrotechniek
 • Dr. G. Somsen, Universiteit Utrecht, Farmaceutische Wetenschappen
 • Prof. dr. T. Visser, Vrije Universiteit Amsterdam, Natuurkunde & Sterrenkunde/Technische Universiteit Delft, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
 • Dr. A. Amelink, Erasmus Medisch Centrum, Radiotherapie
 • Dr. ir. R. Schasfoort, Universiteit Twente, MESA+
 • Dr. ir. W. Sloof, Technische Universiteit Delft, Technische Materiaalwetenschappen
 • Dr. J. de Boer, Universiteit Twente, Technische Natuurwetenschappen

Vici-commissie

 • Prof. dr. J.P. Abrahams, Universiteit Leiden, Wiskunde en Natuurwetenschappen, biofysische structuur chemie
 • Prof. dr. ir. R.S.G. Baert, Technische Universiteit Eindhoven, Werktuigbouwkunde, verbrandingstechnologie
 • Prof. dr. S. Brul, Universiteit van Amsterdam, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, moleculaire biologie en microbiologische voedsel veiligheid
 • Prof. dr. ir. A.A. Darhuber, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Natuurkunde, mesoscopische transport fenomenen
 • Prof. dr. ir. H. Tijdeman, Universiteit Twente, Construerende Technische Wetenschappen, technische mechanica
 • Prof. dr. ir. G.J. Verkerke, Universitair Medisch Centrum Groningen/Universiteit Tilburg, Biomedische engineering, biomedische productontwikkeling
 • Prof. dr. C. Witteveen, Technische Universiteit Delft, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, softwaretechnologie

2008

Veni-commissie

 • Dr. ir. A.M. Bos, Chess BV
 • Ir. B.J.F. Driessen, TNO Industrie en Techniek
 • Dr. ir. C.L. de Korte, Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Kindergeneeskunde
 • Dr. ir. R.G.H. Lammertink, Universiteit Twente, Technische Natuurwetenschappen, Membraantechnologie
 • Prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg, Technische Universiteit Eindhoven, Bouwkunde
 • Dr. P.C.M. Planken, Technische Universiteit Delft, Technische Natuurwetenschappen, Optica
 • Prof. dr. ir. H.H. Weinans, Erasmus Medisch Centrum, Orthopaedie
 • Mw. ir. C.H. Kemper, Technologiestichting STW (secretaris)

Vidi-commissie

 • Dr. J. Crezee, Academisch Medisch Centrum, Radiotherapie
 • Prof. dr. H.J.S. Dorren, Technische Universiteit Eindhoven, Elektrotechniek
 • Dr. ir. B. ten Haken, Universiteit Twente, Biomedisch Technologisch Instituut
 • Dr. ir. J. Helder, Wageningen Universiteit, Plantenwetenschappen
 • Prof. dr. ir. L.A.I. Kestens, Technische Universiteit Delft, Technische Materiaalwetenschappen
 • Mw. dr. C.M.P. Kronenburg, NV Organon
 • Dr. B.H. Reesink, BASF Nederland BV
 • Mw. ir. C.H. Kemper, Technologiestichting STW (secretaris)

Vici-commissie

 • Prof. dr. ir. A. de Boer, Universiteit Twente
 • Dr. ir. A.W. van Herwaarden, Xensor Integration BV
 • Mw. prof. dr. C.M. Jonker, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. O. van Kooten, Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. ir. G.M.W. Kroessen, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. B.J. van Steen, Solvay Pharmaceuticals BV
 • Prof. dr. R. Verpoorte, Universiteit Leiden
 • Mw. ir. C.H. Kemper, Technologiestichting STW (secretaris)