Achtergrond

Het Vernieuwingsimpulsprogramma biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers.

Financiering uit de Vernieuwingsimpuls maakt het voor wetenschappers mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls. Bovendien wordt de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen bevorderd.

Veni, Vidi, Vici

De Vernieuwingsimpuls bestaat uit drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor pas gepromoveerd onderzoekers
  • Vidi, voor ervaren onderzoekers
  • Vici, voor onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen

Voor elke financieringsvorm is er eens per jaar een aanvraagronde.

Impuls voor duizenden onderzoekers

Met financiering uit de Vernieuwingsimpuls hebben al duizenden onderzoekers hun talent kunnen ontplooien op een manier die anders niet voor hen weggelegd was.

De Vernieuwingsimpuls is in 2000 voortgekomen uit de gezamenlijke opvatting van de minister van OCW, de KNAW, de VSNU en NWO dat vernieuwend onderzoek een impuls nodig heeft. Naar aanleiding daarvan heeft NWO samen met de KNAW en de universiteiten het programma opgezet.

Veni

Veni biedt pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. De financiering bedraagt maximaal 250.000 euro.

Vidi

Vidi is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht. Ze hebben daarbij aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en deze succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te kunnen brengen. Zij mogen een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aanstellen. De financiering bedraagt maximaal 800.000 euro.

Vici

Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn krijgt structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling. De financiering bedraagt maximaal 1,5 mln euro.

Looptijd onbepaald

De Vernieuwingsimpuls is gestart in 2000 en loopt gedurende onbepaalde tijd.

Jaarlijkse financieringsronden

Elk jaar zijn er voor Veni, Vidi en Vici aparte aanvraagrondes met elk een eigen sluitingsdatum.

De Vernieuwingsimpuls verandert

In 2018 en 2019 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Vernieuwingsimpuls: er komt een pilot met een vooraanmeldingstraject voor Veni bij de NWO-Domeinen Sociale en Geestestwetenschappen en Technische en Toegepaste Wetenschappen, voor de Veni en Vidi wordt een inbeddingsgarantie geïntroduceerd en de extensieregels voor ouders is uitgebreid.