NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls)
Programma

NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls)

Het NWO-Talentprogramma biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Het Talentprogramma omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers.

De financieringsvormen zijn er zowel voor onderzoekers die pas gepromoveerd zijn, voor ervaren onderzoekers die na promotie al een aantal jaren onderzoek hebben verricht, en voor senioronderzoekers die al hebben laten zien dat zij een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen.

Sinds de Vernieuwingsimpuls (sinds 2020 NWO-Talentprogramma) in 2000 is opgezet heeft NWO al bijna tweeduizend talentvolle onderzoekers financiering kunnen geven.

De vernieuwingsimpuls verandert

In 2018 en 2019 worden een aantal aanpassingen in de Vernieuwingsimpuls doorgevoerd. De beoordeling van domeinoverschrijdende aanvragen zal met ingang van de rondes Vici 2019, Vidi 2019 en Veni 2020 binnen de domeinen plaatsvinden. Een pilot met vooraanmeldingen in de Veni bij NWO-domeinen Sociale en Geesteswetenschappen en Technische en Toegepaste Wetenschappen en de invoering van een inbeddingsgarantie bij Veni- en Vidi-aanvragen zijn gericht op het terugdringen van de aanvraagdruk. Met de aanpassing van de extensieregel voor ouders sluit NWO aan bij de huidige maatschappelijke kijk op de verdeling van ouderschapstaken. Ook hoopt NWO hiermee een betere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders te stimuleren, waardoor het nadelige effect van het zorgen voor een kind op de carrière van de biologische moeder minder zwaar weegt.Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanVernieuwingsimpuls

Publicaties bij dit programma

Alle publicaties voorVernieuwingsimpuls