Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen
Programma

Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

NWO coördineert de route Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda. Het gaat onder andere over migratie en staatsinrichting, welzijn en cultuur, sociale cohesie en kwaliteit van leven, vitaliteit en zelfredzaamheid van burgers, klimaatverandering en circulaire economie, techniek en 21ste-eeuwse vaardigheden, economie en infrastructuur. Samenwerkingspartners voor deze route zijn de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In maart 2016 en april 2016 kwamen mensen vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de vragen uit de NWA-route Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen uit te werken en om te vormen tot een goede onderzoeksvragen. Voor de uitwerking van de workshops werd een beroep gedaan op de voorbereidingsgroep.

Begin 2017 stelde het ministerie van OCW 20 miljoen euro beschikbaar als startimpuls voor de Nationale Wetenschapsagenda. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners konden vervolgens bij NWO een aanvraag indienen voor deze startimpuls. In juli 2017 maakte NWO de acht consortia bekend die elk 2,5 miljoen euro ontvangen. In de route 'Op weg naar veerkrachtige samenlevingen' ging de startimpuls naar JOIN - Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie.

Meer informatie en publicaties