Urban Regions in the Delta (URD)
Programma

Urban Regions in the Delta (URD)

In URD is kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. Het onderzoek richtte zich zowel op water, leefbaarheid en mobiliteit als op vraagstukken over bestuur en informatiesystemen. Het betrof casussen in Nederland en internationaal vergelijkend onderzoek in Europa. Het programma is gefinancierd door NWO en uit de FES-gelden (de aardgasbaten die de overheid inzet om de kenniseconomie te versterken). In de zomer van 2014 zijn alle projecten afgerond.

Verbinden Duurzame Steden

Urban Regions in the Delta valt onder het thema Verbinden van Duurzame Steden, een initiatief van NWO, Platform31 en verschillende ministeries.

Onderzoeksprojecten

Bij alle projecten van het programma was sprake van een combinatie van theoretisch en praktijkgericht onderzoek:

De samenvattingen van de resultaten van de projecten zijn te vinden op de VerDuS website.

Looptijd tot 2014

Urban Regions in the Delta is gestart in 2011 en liep tot 2014.

Aanvragen niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om subsidie in dit programma aan te vragen.