Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)
Programma

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Het doel van dit programma is bij te dragen aan de vermindering van de onzekerheid voor actoren in de energieketen door de ontwikkeling van kennis en instrumenten die nodig zijn voor Smart Energy Systems (SES). Het is ook bedoeld om inzicht te geven in de oorzaken, aard en gevolgen van deze onzekerheden vanuit een sociaal- en gedragswetenschappelijk perspectief.

Dit onderzoeksprogramma beoogt dus een snelle overgang naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem mogelijk te maken. Het onderscheidt zich van andere programma's en projecten door zijn multidisciplinaire aanpak: informatica, (controle)technologie, sociale en gedragswetenschappen, wiskunde en economie. De gezamenlijke expertise van deze disciplines is nodig om (delen van) smart grid-systemen te laten werken. Tot nu toe waren de meeste initiatieven van monodisciplinaire aard. Dit programma kan hierop voortbouwen door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen via een multidisciplinaire aanpak.

URSES begon in 2013 en loopt tot 2018. Begin 2014 zijn elf onderzoeksprojecten toegekend. Voor deze call was een budget van 6,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2 miljoen is bijgedragen door Shell. De NWO-afdelingen Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Exacte Wetenschappen en Technologiestichting STW zorgen voor het resterende deel van het budget. Uitgangspunt is dat het onderzoek zal leiden tot praktische toepassingen. URSES is onderdeel van de bijdrage van NWO aan de Topsector Energie en van het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma is volledig in overeenstemming en in lijn met het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat deel uitmaakt van de Topsector Energie.