Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)
Programma

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Het onderzoeksprogramma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) wil een snelle overgang naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem mogelijk maken.

Doel en doelstellingen

Het programma onderscheidt zich van andere programma's en projecten door de multidisciplinaire aanpak. Het maakt gebruik van informatica, (controle)technologie, sociale en gedragswetenschappen, wiskunde en economie. De gezamenlijke expertise van deze disciplines is nodig om (delen van) smart grid-systemen te laten werken.

Doel van het programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems is het leveren van een bijdrage aan het verminderen van onzekerheid voor actoren in het energiesysteem. Hiertoe zullen wetenschappelijke kennis en middelen ontwikkeld worden die nodig zijn voor slimme energiesystemen. Tevens is inzicht noodzakelijk in de oorzaken, het karakter en de effecten van onzekerheden vanuit een maatschappij- en gedragswetenschappelijk perspectief. Dit programma beoogt op deze manier om een snelle transitie naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem tot stand te brengen.

Een ander belangrijk doel van dit programma is het stimuleren van samenwerking met private of publieke maatschappelijke partners in projecten. Dit is belangrijk, omdat deelname van deze partijen innovatienetwerken op het terrein van slimme energiesystemen versterkt, vraagarticulatie door private en publieke organisaties stimuleert en de kansen op toepassing van resultaten door gebruikers vergroot. Shell is een van de mogelijke partners om mee samen te werken. De onderzoekers hebben een achtergrond in economie en bedrijfskunde, psychologie, recht en bestuur, sociale wetenschappen, wiskunde, ICT, control theory en electrical engineering.

Partners

Het onderzoeksprogramma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems is een gezamenlijk initiatief van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen en Shell. Het programma maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma sluit volledig aan bij en is afgestemd met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat onderdeel vormt van de topsector Energie.

Budget en doorlooptijd

Het programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems is gestart in 2013 en loopt tot 2018. Begin 2014 zijn elf onderzoeksprojecten toegekend. Acht van deze projecten kunnen hun oplossingen in de praktijk testen in Amsterdam dankzij de betrokkenheid van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en het TKI Urban Energy. Voor de aanvraagronde was M€ 6,5 beschikbaar, waarvan in totaal 2 miljoen door Shell wordt bijgedragen en de rest door NWO.

Commissies

Samenstelling Programmacommissie programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems

Voorzitter

 • Prof. dr. ir. J.A. La Poutré - CWI

Leden

 • Dr. P.P. Breithaupt - Shell
 • Dr. E.A. Breunesse - Shell
 • Prof. dr. ir. S. van Dijk - AMS Institute
 • Prof. dr. ir. G.J.M. Smit - Universiteit Twente
 • Prof. dr. E.M. Steg - Rijksuniversiteit Groningen
 • Y. Boerakker, MSc - TKI Urban Energy

Samenstelling Stuurgroep programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems

Voorzitter

 • Prof. dr. Ronnie Belmans - KU Leuven

Leden

 • Prof. dr. Pieter Hooimeijer - Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. Inald Lagendijk - TU Delft
 • Prof. dr. G.J. Kramer - Shell/Universiteit Leiden    

Samenstelling beoordelingscommissie ronde 2013 - programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems

Voorzitter

 • Prof. dr. ir. Piet Demeester - Universiteit Gent   

Leden wetenschappelijk commité

 • Dr. Sarah Darby - Oxford University
 • Prof. Matthew Leach - University of Surrey
 • Prof. Sean McLoone - Queen's University Belfast
 • Dr. Daniele Miorandi - CREATE-NET Trento
 • Prof. dr. Johanna Myrzik - University of Dortmund
 • Prof. Philip Taylor - Newcastle University

Leden maatschappelijk commité

 • Dr. ir. Bert J. Claessens - VITO
 • Dr. Jacques Kimman - Hogeschool Zuyd
 • Dr. ing. Przemyslaw Komarnicki - Fraunhofer Institute IFF in Magdeburg

 

Contactpersonen partners

Shell

AMS Institute

TKI Urban Energy

Contact

Anthony Gadsdon Anthony Gadsdon +31 (0)70 3494276 a.gadsdon@nwo.nl

Contact

Dr. Mark van Assem Dr. Mark van Assem +31 (0)70 3440915 m.vanassem@nwo.nl

Contact

Dr. Leo Korstanje (Senior programmamedewerker) Dr. Leo Korstanje (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001300 l.korstanje@nwo.nl