Projecten

In het kader van URSES zijn begin 2014 zijn elf onderzoeksprojecten toegekend. In 2016 zijn in een zogenoemde Plus-call nog acht kop-projecten toegekend.

Kop-projecten 2016


Projecten 2014