Achtergrond

Het onderzoeksprogramma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) is een gezamenlijk initiatief van de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Technologiestichting STW en Shell. Het programma URSES maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma sluit volledig aan bij en is afgestemd met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat onderdeel vormt van de topsector Energie. De looptijd van het programma is vijf jaar.

Doel

Doel van het programma URSES is het leveren van een bijdrage aan het verminderen van onzekerheid voor actoren in het energiesysteem. Hiertoe zullen wetenschappelijke kennis en middelen ontwikkeld worden die nodig zijn voor slimme energiesystemen. Tevens is inzicht noodzakelijk in de oorzaken, het karakter en de effecten van onzekerheden vanuit een maatschappij- en gedragswetenschappelijk perspectief. Dit programma beoogt op deze manier om een snelle transitie naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem tot stand te brengen.

Onderzoekers met een achtergrond in economie en bedrijfskunde, psychologie, recht en bestuur, sociale wetenschappen, wiskunde, ICT, control theory en/of electrical engineering zullen bijdragen aan het verminderen van onzekerheid in slimme energiesystemen.

Een ander belangrijk doel van dit programma is het stimuleren van samenwerking met private of publieke maatschappelijke partners in projecten. Dit is belangrijk, omdat deelname van deze partijen innovatienetwerken op het terrein van slimme energiesystemen versterkt, vraagarticulatie door private en publieke organisaties stimuleert en de kansen op toepassing van resultaten door gebruikers vergroot. Shell is een van de mogelijke partners om mee samen te werken.

Looptijd tot 2018

Het programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems is gestart in 2013 en loopt tot 2018. Begin 2014 zijn elf onderzoeksprojecten toegekend. Voor de aanvraagronde was M€ 6,5 beschikbaar, waarvan in totaal 2 miljoen door Shell wordt bijgedragen en de rest door de NWO gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW) en Technologiestichting STW wordt gefinancierd.

 

Brochure URSES