Smart Industry
Programma

Smart Industry

In het programma Smart Industry werken wetenschappers samen met bedrijven rondom thema’s waar big data, smart industry en creatieve industrie elkaar treffen. Met het programma financiert NWO inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en productsystemen toekomstrijp maken. Specifieke multidisciplinaire onderzoekstopics in dit programma liggen op het snijvlak van personalisatie, big data, autonome systemen, slimme systemen en slimme apparatuur.

Smart industry wordt internationaal vaak aangeduid als de vierde industriële revolutie waarbij productie- en waardeketens door middel van ICT met elkaar en klanten en leveranciers worden verbonden zonder tussenkomst van menselijke handelingen. De agenda van smart industry bestaat uit vier pijlers: high-tech (manufacturing), ICT (big data, smart systems), design (customised manufacturing) en creatieve industrie.

Voor Smart Industry 2019 stelt NWO 4,1 miljoen euro beschikbaar; de betrokken industrie levert cofinanciering. Het Smart Industry-programma is NWO-breed, waarbij NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) penvoerder is. Ook zijn de hogescholen betrokken via het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Begindatum 

Dit programma is gestart in 2016. Een tweede call for proposals is geopend in 2019.

Financieringspagina


Smart Industry 2016Nieuwsberichten


Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).