Partnership TTW, ENW - Plantum

Het partnership ‘Abiotische stress in planten’ van NWO domeinen TTW en ENW en brancheorganisatie Plantum richt zich op klimaatbestendige plantproductie voor de toekomst.

De groeiende wereldbevolking vraagt om een grotere voedselproductie. Tegelijkertijd zorgt klimaatverandering voor snel veranderende en onvoorspelbare ontwikkelingen die grote impact kunnen hebben op de plant. Het is de vraag hoe gewassen zich houden als het klimaat in de toekomst verandert en omstandigheden moeilijker worden.

Nederlandse wetenschappers en veredelingsbedrijven hebben een sterke positie op het gebied van biotische stress voor planten, veroorzaakt door bijvoorbeeld ziekten of parasieten. Op het gebied van abiotische stress (bijvoorbeeld hitte of droogte) is er een gebrek aan kennis, terwijl de behoefte hieraan met het oog op de toekomst juist groot is. Om de leidende positie van Nederland in de wereld te behouden, investeren NWO en Plantum, de branchevereniging van Nederlandse veredelingsbedrijven, in een onderzoeksprogramma op het gebied van abiotische stress.

Het onderzoek richt zich op vijf vormen van abiotische stress: droogte, temperatuur, vochtigheid, zoutgehalte en licht. Het programma streeft ernaar om onderzoekers en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen om zo tot oplossingen te komen. Het onderzoek moet leiden tot substantiële vooruitgang op het gebied van abiotische stressaanpassingen in planten.

Doel 

Het doel van dit programma is om meer inzicht te krijgen in de fysiologische mechanismen en de genetische variatie die ten grondslag liggen aan de interacties tussen abiotische stress en de prestaties van de plant, zaadkwaliteit en kieming. Daarnaast worden nieuwe technieken ontwikkeld om de effecten van abiotische stress in planten zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk te meten. Het programma is oplossingsgericht en stimuleert projecten die gericht zijn op commercieel interessante gewassen, en de vertaling van kennis tussen deze gewassen.

Budget

1.500.000,- euro exclusief 50% cash cofinanciering.

Document

Call for proposals

Partners

> Plantum
 

> Bekijk alle lopende Partnership-programma's
> Bekijk alle lopende Partnership-projecten

Contact

Dr. Mirka Macel (Programmamedewerker) Dr. Mirka Macel (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001392 m.macel@nwo.nl

Contact

Dr. Bea Pauw Dr. Bea Pauw +31 (0)70 3440734 b.pauw@nwo.nl

Contact

Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 600 1323 t.vanmolken@nwo.nl