Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

lab on a chip

Achtergrond

Miljoenen mensen moeten dagelijks omgaan met de consequenties van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. NWO-domein TTW, de SGF, ZonMw en Topsector LSH willen bijdragen aan een beter en langer gezond leven voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, is van cruciaal belang. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen. Hoe meer een onderzoek model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

In dit kader hebben de SGF, NWO-domein TTW, ZonMw en Topsector LSH een programma Humane meetmodellen opgezet. In 2019 heeft een eerste financieringsronde binnen dit programma plaatsgevonden, getiteld ‘Humane meetmodellen: op naar betere humane meetmodellen’. Op 3 maart 2020 opende een nieuwe financieringsronde getiteld ‘Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie’.

Doel

Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren, om hiermee de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten voor de mens te verbeteren en te versnellen. De focus van de tweede call binnen dit programma ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxiciteitsonderzoek). De resultaten moeten toepasbaar zijn voor meerdere ziekten dan wel impact hebben op meerdere patiëntgroepen.

Call for proposals

De call for proposals is in maart 2020 opengesteld voor onderzoeksvoorstellen die bijdragen aan het doel van het programma. Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen van private en publieke partijen binnen het samenwerkingsproject, kan per onderzoek tussen 0,5 en 1 miljoen euro financiering worden aangevraagd.

Wijzigingen Humane Meetmodellen 2.0 in verband met het coronavirus

23/3/2020

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Tegelijkertijd wil NWO te allen tijde kunnen voldoen aan haar uitgangspunten dat (1) alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvragen in te dienen, en dat (2) aanvragen correct worden beoordeeld. Daarom brengt NWO wijzigingen in lopende financieringsrondes aan; de informatie die tot op heden bekend is over de geldende maatregelen vormt hiervoor het uitgangspunt. Wanneer de maatregelen worden gewijzigd of verlengd dan zullen ook de wijzigingen in financieringsrondes opnieuw worden overwogen.

Voor Humane Meetmodellen 2.0 gelden de volgende wijzigingen:

- De nieuwe deadline voor indiening is 3 november 2020 om 14.00 uur.

- Momenteel wordt bekeken wanneer en hoe een informatie- en netwerkbijeenkomst georganiseerd kan worden na de zomervakantie. Meer informatie daarover volgt dan op deze webpagina.

Zie voor uitgebreidere informatie en de algemene richtlijn over wijzigingen in financieringsrondes www.nwo.nl/corona.

Financiering aanvragen


Contact

Lisette Krul, MSc (Programmamedewerker) Lisette Krul, MSc (Programmamedewerker) 030 600 1305 Humanemeetmodellen2.0@NWO.NL

Contact

Marjolein van Dalen (Programmamedewerker) Marjolein van Dalen (Programmamedewerker) 030 600 1234 Humanemeetmodellen2.0@NWO.NL