Onderzoek voor duurzame visserij (ODV)
Programma

Onderzoek voor duurzame visserij (ODV)

Het Onderzoek voor Duurzame Visserij (ODV) richt zich op verduurzaming van de primaire visserij door middel van innovaties met een potentieel voor toepassing binnen de visserij.

De visserij staat voor een groot aantal uitdagingen. Zo hebben het verbod op pulsvissen, de aanstaande Brexit, de aanleg van grote windmolenparken op zee en de aanlandplicht gevolgen voor het werk en inkomen van de visser. Daarnaast liggen er uitdagingen op de ecologische en economische houdbaarheid van de visserij. Technologische innovaties kunnen de sector helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen voert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het ODV uit. Dit programma ondersteunt onderzoek door kennisinstellingen dat zich richt op grensverleggende innovaties, die in de toekomst gebruikt kunnen worden binnen de visserij. Om de kans op daadwerkelijke toepassing te vergroten, streeft het onderzoek ernaar om samenwerking tussen onderzoekers en de sector tot stand te brengen. 

Binnen het ODV zijn twee calls for proposals gepland. De eerste call for proposals voor kortlopende onderzoekstrajecten van maximaal twee jaar (ODV-KOT) is in november 2019 opengesteld. Een tweede call for proposals voor innovatievraagstukken op de lange termijn wordt najaar 2020 verwacht. Beide richten zich op drie innovatiegebieden: het verlagen van de footprint van de visserij, selectieve vismethoden (om onbedoelde bijvangst van andere soorten te voorkomen) en alternatieve methoden om te vissen.

Doel

Het doel van het ODV is het stimuleren van innovatie die de primaire visserij helpt te verduurzamen. Het programma focust zich op onderzoek dat kan leiden tot nieuwe toepassingen en op kennisvorming voor de (verdere) ontwikkeling van nieuwe technieken, procedures of diensten binnen de sector. Met het oog op innovatie stimuleert het ODV multidisciplinaire samenwerkingen tussen universiteiten, kennisinstellingen en ondernemingen en organisaties binnen de visserij. Het idee daarbij is dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Budget

Het budget voor het ODV-KOT is 2,2 miljoen euro.

Document

Bekijk de call for proposals en de financieringspagina van het ODV-KOT voor meer informatie over de call.

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Projecten ODV-KOT


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOnderzoek voor duurzame visserij