Trans-Atlantisch Platform (T-AP)
Programma

Trans-Atlantisch Platform (T-AP)

Het Trans-Atlantisch Platform is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksfinanciers uit Europa, Brazilië, Mexico, Canada en de Verenigde Staten, dat zich richt op het verdiepen van onderzoekssamenwerking in de sociale en geesteswetenschappen.

Voor NWO biedt T-AP, naast HERA en NORFACE, een mooi platform om de internationale samenwerking tussen de sociale wetenschappen én de geesteswetenschappen te verkennen en waar mogelijk te stimuleren, Europees en trans-Atlantisch.

Eind oktober 2018 lanceerde T-AP de call Social Innovation om internationale onderzoeksprojecten te steunen die kunnen bijdragen aan een beter begrip van sociale veranderingen en de rol van sociale innovaties. De deadline voor aanmeldingen is op 14 februari 2019.

Digging into data

Een van de belangrijkste successen van T-AP was de organisatie van een grote transnationale en trans-Atlantische Digging into Data Challenge [Engels] waarin trans-Atlantische consortia gezamenlijk financiering konden aanvragen voor projecten in de Digital Humanities en Digital Social Sciences.

Internationale samenwerking bij NWO

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen participeert in een aantal internationale initiatieven en netwerken. Het doel is het verbinden van Nederlandse onderzoekers met buitenlandse onderzoekers en grote infrastructuren, om zo de Nederlandse wetenschap verder te brengen.


Meer informatieFinancieringsinstrumenten voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanTrans-Atlantic Platform (T-AP)