Topsector Water & Maritiem: Blauwe route
Programma

Topsector Water & Maritiem: Blauwe route

Het programma 'Topsector Water & Maritiem: Blauwe route' financiert fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek over vraagstukken uit de 'Blauwe route'. Het document de ‘Blauwe route’ beschrijft de grootste wateruitdagingen van dit moment en geeft een lange termijn perspectief aan de Kennis & Innovatie Agenda van de Topsector Water & Maritiem. Het programma stimuleert samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en bedrijfsleven.

Dit programma is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem. NWO stimuleert met dit programma funderende en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten die zich richten op maatschappelijke vraagstukken van de 'Blauwe route'. De Blauwe route heeft als ondertitel 'Water als weg naar innovatieve en duurzame groei'. Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de Blauwe route maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op 'Leven met het water'. Leven en werken met water biedt ruimte voor duurzame groei, zelfs in tijden van klimaatverandering, zeespiegelstijging, urbanisatie en toenemende mondiale bevolkingsgroei.


Financieringsinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten