Governance

De governance van de TKI Dinalog bestaat uit een Bestuur, een Programmacommissie en een Werkgroep van programma-ontwikkelaars.

Voor een uitgebreid overzicht van de governance, zie de website van TKI-Dinalog.

Bestuur

 • Willem Heeren (Jan de Rijk/TKI Dinalog), voorzitter
 • Michael Wisbrun (SkyTeam)
 • Bart Schoonderwoerd (Technische Unie)
 • Leo Kusters (TNO)
 • Ale Smidts (NWO)

Programmacommissie TKI Dinalog (per 14 november 2017)

Voorzitter

 • Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente)

Bedrijfsleden

 • Jannie van Andel (Unilever)
 • Mieke Damen (IDA Foundation)
 • Ben Gräve (Service Logistics Forum)

Wetenschappelijke leden

 • Dick van Damme (Hogeschool van Amsterdam)
 • Rommert Dekker (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Yao-hua Tan (Technische Universiteit Delft)
 • Ruud Teunter (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Albert Veenstra (TKI Dinalog/Technische Universiteit Eindhoven)

Overheid

 • Karen de Ruijter (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Secretariaat

 • Inge van Leeuwen (NWO) secretaris
 • Marcus van Leeuwen (NWO), Coördinator Topsector Logistiek

Werkgroep van programma-ontwikkelaars

 • Michiel Haarman (Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP))
 • Jaco van Meijeren (TNO), voor de roadmap Synchromodaliteit
 • Albert Veenstra (TKI Dinalog/Technische Universiteit Eindhoven), voor de roadmap Douane
 • Bas van Bree (TKI Dinalog), voor de roadmap Cross-Chain Control Centers (4C)
 • Martijn Siebrand (TKI Dinalog), voor de roadmap Supply Chain Finance
 • Jasper de Graaf (TKI Dinalog), voor de roadmap Service Logistiek
 • Liesbeth Staps (TKI Dinalog), Human Capital/Internationale samenwerking

De werkgroep van programma-ontwikkelaars wordt voorgezeten door de directeur van TKI Dinalog: Albert Veenstra.

Secretariaat

Het TKI Bureau vormt het secretariaat van de TKI en ondersteunt de uitvoering van de regeling voor de topsector Logistiek. Het Bureau is ondergebracht bij Dinalog te Breda. Aanspreekpunt hiervoor is Paul Huijbregts van TKI Dinalog.

NWO verzorgt het secretariaat van de programmacommissie TKI Dinalog, de uitvoering van de calls voor onderzoeksvoorstellen en het beheer van de lopende onderzoeksprojecten. Contactpersoon: Marcus van Leeuwen.

TNO: contactpersoon Jan Burgmeijer.