Topsector Logistiek
Programma

Topsector Logistiek

Wereldwijd groeit het transport van goederen sterk. Bovendien stellen klanten hoge eisen aan de kwaliteit van het transport. Het vervoer moet bijvoorbeeld zo duurzaam en zo snel mogelijk zijn. De Topsector Logistiek streeft ernaar om samen met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid stappen te zetten om de verwachte toekomstige groei van het goederenstromen op een duurzame manier te kunnen blijven accommoderen.

NWO is, samen met TNO en Dinalog actief betrokken bij het Logistieke Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Het TKI Dinalog is opgericht om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen. De doelstelling van het TKI Dinalog is het op structurele wijze bewerkstelligen van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft zowel innovatie door middel van fundamenteel als toegepast onderzoek als ook de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten.

NWO stimuleert onderzoek dat bijdraagt aan vijf van de zes roadmaps in de Topsector Logistiek via Open Competities en in gerichte programma's. In de vijf roadmaps wordt gevraagd om een bijdrage vanuit fundamenteel onderzoek (Innovatiecontract Het Concert Begint).

De volgende onderzoeksprogramma’s- en projecten van NWO dragen bij aan innovatie in de Topsector Logistiek:

Ook binnen het NWO-thema Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) wordt onderzoek uitgevoerd dat relevant is voor de Topsector Logistiek. Meer informatie over het thema en het onderzoek is te vinden op de website van VerDuS.

De partijen binnen het TKI Dinalog werken nauw samen met Connekt, dat het secretariaat uitvoert voor het Topteam Logistiek.