Topsector Logistiek
Programma

Topsector Logistiek

NWO stimuleert onderzoek dat bijdraagt aan vijf van de zes roadmaps in de Topsector Logistiek. De Topsector Logistiek wil met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid de verwachte toekomstige groei van goederenstromen op een duurzame manier accommoderen.

De volgende onderzoeksprogramma’s- en projecten van NWO dragen bij aan innovatie in de Topsector Logistiek:

Ook binnen het NWO-thema Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) wordt onderzoek uitgevoerd dat relevant is voor de Topsector Logistiek.