TOP-subsidies gebiedsoverschrijdend

Het programma TOP-subsidies gebiedsoverschrijdend versterkt of vernieuwt onderzoekslijnen van excellente onderzoeksgroepen. Zij kunnen inhoudelijk nieuw onderzoek of onderzoek in nieuwe samenwerkingsverbanden doen.

TOP-subsidies gebiedsoverstijgend biedt top-onderzoeksgroepen de gelegenheid voor vernieuwing van hun onderzoekslijnen qua inhoud en qua samenwerking. Het oogmerk is ruimte maken voor innovatieve, grensverleggende wetenschap van excellente kwaliteit.

TOP-subsidies gebiedsoverschrijdend is een samenwerking tussen de NWO-gebieden Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen en Exacte Wetenschappen en de organisatie ZonMw (medisch en gezondheidsonderzoek). Met een eenmalige subsidieronde in dit programma verkennen zij de meerwaarde van deze wetenschapsbredere competitie.

Aanvragen gesloten

Sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 15 februari 2010. Er was een budget van 14 mln euro beschikbaar.