TOP-subsidies Exacte en Natuurwetenschappen: astronomie, informatica, wiskunde

Het TOP-subsidies programma versterkt en vernieuwt onderzoekslijnen van excellente onderzoeksgroepen. TOP-subsidies zijn bestemd voor vernieuwend en risicovol wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke urgentie is en aantoonbaar belangrijk voor astronomie, informatica en/of wiskunde.

ENW-brede vrije competitie vanaf 1 augustus 2018

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor twee nieuwe financieringsinstrumenten van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. Binnen deze vrije competitie bestaan straks twee domeinbrede instrumenten voor vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten. Deze instrumenten vervangen de huidige financieringsinstrumenten in de vrije competitie van ENW, die daarom gezamenlijk op 1 mei 2018 sluiten.            

Aanvragen voor de TOP subsidies kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 1 mei 2018. De ronde zal niet voortijdig worden gesloten.

Contact

Mw. dr. Maaike Damen
tel: 070 34 40 923
e-mail: ew_top_c1@nwo.nl
ew_top_c2@nwo.nl

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws omtrent de TOP-subsidies, kunt u uw naam en e-mailadres hieronder invullen.

 

Financieringsinstrumenten