The Future of the Religious Past
Programma

The Future of the Religious Past

Het programma The Future of the Religious Past onderzocht religie aan het begin van de 21ste eeuw. Traditionele religies als het Christendom, de Islam en het Hindoeïsme hebben opnieuw een sterke aantrekkingskracht. Daarnaast zijn nieuwe, kleine stromingen opgekomen waarin bijvoorbeeld persoonlijke spiritualiteit centraal staat, zoals New Age. Het programma The Future of the Religious Past zocht antwoord op vragen die deze ontwikkelingen oproepen.

In het programma stonden de volgende vragen centraal:

  • Is religie een tijdelijk verschijnsel, of kan religieus erfgoed zich vernieuwen en een nieuwe toekomst tegemoet gaan?
  • Welke betekenis hebben teksten, canonieke tradities en vocabulaires? Hoe worden teksten tegenwoordig overgedragen, nu ook internet een grote rol speelt?
  • Welke betekenis hebben objecten en plaatsen in de religieuze beleving?
  • Welke rol spelen religieuze rituelen en voorstellingen?
  • Welke wisselwerking is er tussen religie, politiek en media?

 

Het programma was bedoeld voor geesteswetenschappers zoals theologen en filosofen, en sociale wetenschappers zoals antropologen en sociologen. Het richtte zich op religies in zowel Nederland, Europa en niet-westerse regio's.

Partners

The Future of the Religious Past was een programma van NWO Geesteswetenschappen in samenwerking met NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en WOTRO Science for Global Development.

 

Looptijd tot en met 2012

Het programma The Future of the Religious Past liep van 2002 tot en met 2012.

 

Geen financieringsronde meer

Er komt geen financieringsronde voor meer voor dit programma.