Magneto

Het ‘Magneto’ project heeft als doel TU Delft’s leidende rol in magnetocalorische materialen onderzoek om te zetten naar industriële toepassing en productie. Ofschoon succesvolle samenwerking tussen universiteit en industrie over de laatste 10 jaar de potentie van deze grensverleggende technologie heeft laten zien, zijn er nieuwe machines, processen en kennis nodig om dit tot een TRL niveau te brengen die voldoet aan de industriële voorwaarden. Veelbelovende toepassingen voor magnetocalorsche materialen zijn warmtepompen en het omzetten van lage temperatuurrestwarmte in stroom. Er zijn significante verbeteringen te realiseren in efficientie, veiligheid, afmeting en CO2 footprint. Binnen de voorgestelde haalbaarheidsstudie stellen we voor de interesse in ons voorstel te valideren en de technische en economische randvoorwaarden vast te stellen. Op basis hiervan zal een businessplan en een technologische road‐map gemaakt worden.

  • Projectnummer / Project number: 17559
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: TU Delft
  • Projectleider / Project leader: Prof. dr. E. Brück - TU Delft
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Technische wetenschappen