A novel RNA-based antiviral drug to prevent BKV virus-induced kidney failure following kidney transplantation

In Nederland leven er 10.000 mensen met een donornier en krijgen jaarlijks ca. 1.000 patiënten een niertransplantatie. Om afstoting van een donornier te voorkomen wordt afstoting onderdrukkende medicatie gegeven. Helaas leidt dit vaak tot virale infecties en gevaar voor de nieuwe nier. Met name BK polyomavirus (BKV) infecties leiden in 10% van de patiënten tot een ernstige verminderde nierfunctie en zelfs verlies van de donornier. Onderzoekers van het LUMC ontwikkelden een innovatieve antivirale therapie voor BKV-infecties. Uniek is dat deze therapie toegepast kan worden zonder de afstoting onderdrukkende therapie te verlagen waardoor het risico op verlies van de donornier beperkt blijft. Met deze haalbaarheidsstudie hopen wij de veiligheid, optimale toediening en effectiviteit en de commerciële haalbaarheid te onderzoeken, zodat we de veelbelovende anti-BKV therapie naar de kliniek kunnen brengen.

  • Projectnummer / Project number: 17552
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: LUMC
  • Projectleider / Project leader: dr. E. R. van der Veer - LUMC
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Geneeskunde