Avaguard

Het doel van dit project is om uitgeademde koolstofdioxide uit een gesloten ademruimte te filteren met het gebruik van adsorbeermiddelen, ter voorkoming van hypercapnische verstikking.

  • Projectnummer / Project number: 17501
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes:  TU Delft
  • Projectleider / Project leader: Dr. ing. A.J. Jansen - TU Delft
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Technische wetenschappen