Autonome microdrones voor gerichte insectenbestrijding

Mu-G Knowledge Management BV ontwikkelt een nieuwe toepassing voor kleine drones, waarbij deze worden ingezet voor gewasbescherming. Dit resulteert in een nieuwe technologie die kwekers in de glastuinbouw kunnen inzetten tegen vliegende insecten, waarbij veel nadelen van huidige bestrijdingsmethodes geen rol meer spelen. Dit zal ertoe lijden dat specifieke schadelijke insecten, waaronder motten, veel effectiever bestreden kunnen worden. Het vroegefasetraject voorziet in een financieringsbehoefte waarmee de ontwikkeling van deze technologie doorgezet kan worden om zo de stap te maken van proof-of-concept naar commercieel product. Gedurende dit traject zullen meerdere pilot studies worden uitgevoerd om de technologie te testen bij de eindgebruiker. Ook zal de technologie geoptimaliseerd worden zodat de kostprijs omlaag gebracht kan worden en een positieve business case ontstaat. Met behulp van het vroegefasetraject zal de onderneming in staat worden gesteld om een investeerder te vinden voor vervolgfinanciering, en zal een plan worden ontwikkeld om in de jaren die op het vroegefasetraject volgen een gezonde groei door te kunnen maken.

  • Projectnummer / Project number: 17497
  • Projectleider / Project leader: K. van Hecke - Mu-G Knowledge Management BV
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Technische wetenschappen