Value added amino acid supplements from rest streams

In een circulaire economie worden geen afvalstromen geproduceerd. Verschillende bedrijven hebben als doelstelling hun installaties op nul-emissie te krijgen door de componenten uit hun reststomen op te waarderen. Onze nieuwe technologie faciliteert de implementatie van dit concept. Middels onze technologie worden producten gewonnen uit verdunde waterige oplossingen door ionenwisseling en CO2-geëxpandeerde alcohol. De technologie is minder intensief dan de huidige processen, omdat milde condities worden gebruikt en geen nieuwe reststromen ontstaan.

  • Projectnummer / Project number: 17496
  • Projectleider / Project leader: dr. ir. C. Cabrera - Greencovery B.V. 
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 04-02-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Technische wetenschappen, Milieuwetenschap