Eventpad: Rapid & Cost-effective Cyber Security Monitoring

Huidige next-generation computer virussen (Advanced Persistent Threats - APTs) vormen een grote bedreiging voor de samenleving. Bij bedrijven kan veel schade ontstaan. Bestaande virus-detectie software detecteert deze virussen pas nadat schade is ontstaan. AnalyzeData BV combineert visualisatietechnieken en kunstmatige intelligentie om deze virussen snel te kunnen detecteren en analyseren. Een nieuwe benadering voor de cybersecurity-markt. Dit concept (EventPad) is een resultaat van het NWO onderzoekproject SpySpot en als proof-of-principle beschikbaar (TRL4).

Doelstelling van het project is om EventPad door te ontwikkelen naar TRL8/9 en middels twee pilots de technische werking en product-markt-fit finaal te valideren. Hiermee kunnen investeerders overtuigd worden te participeren.

  • Projectnummer / Project number: 17483
  • Projectleider / Project leader: ir. J.G.M. Mengerink - AnalyzeData B.V
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Informatica