Intravascular photoacoustics, total treatment of coronary artery disease

Jaarlijks ondergaan wereldwijd zo’n 2.2 miljoen mensen een behandeling in het ziekenhuis aan vernauwde of verstopte kransslagaders, de bloedvaten rondom het hart. Ze krijgen een stent, een buisje van metaalgaas dat het vat open houdt. Tien procent van hen komt binnen een jaar weer terug omdat een nieuwe verstopping is ontstaan op de behandelde plaats of elders in de kransslagaders. Het ontstaan van klachten komt door de aanwezigheid van cholesterol in de vaatwand. Wij hebben een techniek ontwikkeld, intravasculaire foto-akoestiek, waarmee die afzettingen kunnen worden gedetecteerd, die kan worden toegepast tijdens de eerste behandeling. Een draad in het bloedvat maakt een plaatje van de cholesterol-afzettingen met combinatie van licht en echo. Deze beelden maken het mogelijk om de behandeling preciezer te maken en alle gevaarlijke plekken te behandelen, niet alleen de symptomatische. Zo wordt de behandeling voorspelbaarder, veiliger en beter. Hiermee gaan we die 10% herhaling minstens halveren, waarmee ruim 100.000 herbehandelingen (gemiddeld €10.000 per stuk) worden voorkomen.

  • Projectnummer / Project number: 17472
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Erasmus MC
  • Projectleider / Project leader: dr. G. van Soest - Erasmus MC
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Geneeskunde