Hydrodynamic Filtration for flow-based dispersion concentration

Veel grote industriële bedrijven zoals in de levensmiddelensector, de waterzuivering en de life sciences maken gebruik van scheidingsmethodes om (kwetsbare) deeltjes of druppels in een vloeistof te concentreren. Ondanks dat de huidige state-of-the-art werkt zijn er veel problemen met vervuiling en bestaat er vaak geen goed alternatief. Daardoor is het niet altijd economisch interessant om deze verdunde en/of minder waardevolle productstromen te exploiteren. Uit onderzoek van Wageningen University en Wetsus, is een alternatieve baanbrekende scheidingsmethode ontwikkeld die nu toegepast kan worden op grote schaal. Deze methode heeft vergeleken met de state-of-the-art technieken: lagere operationele kosten (energie, schoonmaak en vervanging), instelbare deeltjesgrootte en kan kwetsbare en vervormbare deeltjes scheiden. Daardoor heeft deze methode een groot onderscheidend vermogen en kan het zich uitstekend positioneren in de huidige filtratie markt. Hydrodynamische filtratie biedt een effectiever en energiezuiniger alternatief voor veel toepassingen.

  • Projectnummer / Project number: 17461
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Wageningen University
  • Projectleider / Project leader: Prof. dr. ir. R. M . Boom - Wageningen University
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-03-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Natuurwetenschap en techniek