Autonomous swarms of robots for mobile sensor network applications

Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) en het goedkoper en kleiner worden van sensoren (MEMS) worden er steeds meer sensoren geplaatst in onze samenleving. Deze netwerken van sensoren zijn echter vrijwel altijd statisch. Het installeren van statische netwerken is duur, evenals onderhoud en vervanging. In het geval van tijdelijke informatiebehoefte, schieten dit soort netwerken vaak tekort. Sensys Robotics streeft ernaar om door middel van mobiele sensor netwerken aan veranderende informatiebehoeften te kunnen voorzien. Met de natuur als inspiratiebron wordt gewerkt aan het ontwikkelen van veelzijdige co√∂peratieve robots die in grote, gevaarlijke of afgelegen gebieden autonoom een sensor netwerk kunnen uitzetten om belangrijke informatie te verzamelen.

  • Projectnummer / Project number: 17456
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: TU Delft
  • Projectleider / Project leader: Dr. ir. C. Verhoeven - TU Delft
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Technische wetenschappen