Innovatie Albatros - Biometische Windturbine

Onderzoek aan de vleugelbewegingen van Albatrossen en Stormvogels tijdens het landen en opstijgen heeft laten zien dat juist bij (relatieve) lage luchtsnelheden oscillaties van de vleugels rond hun lengte-as significante verhogingen van de aerodynamische lift-kracht tot gevolg heeft. Recente windtunneltests met een kleine windturbine voorzien van oscillerende bladen heeft laten zien dat juist bij lage windsnelheden het geleverde gemeten vermogen significant hoger is dan zonder oscillaties, bij gebruik van dezelfde bladen. Dit principe van Lift-Enhancing Periodic Stall (LEPS) is vastgelegd in patent nr. WO2017105244A1. Voor de windenergiesector zou de vertaling van deze vinding in een werkende techniek van groot belang kunnen zijn. Dit haalbaarheidsonderzoeksproject is erop gericht om de toepassingsmogelijkheden van deze vinding door commerciële partijen uit de windindustrie te onderzoeken, en of het haalbaar is om een onderneming te formeren.

In de media


  • Projectnummer / Project number: 17447
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Rijksuniversiteit Groinngen
  • Projectleider / Project leader: Dr. E. J. Stamhuis - Rijksuniversiteit Groinngen
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Techinische wetenschappen, Natuurkunde, Biologie