Smart Mapping

Afgelopen 5 jaar heeft de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zelfstandig en in samenwerking met verschillende professoren van de RUG gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en daarbij verschillende IT-oplossingen ontwikkeld voor complexe geografische informatie vraagstukken. De kennis die hierbij is ontstaan, heeft geleid heeft tot een denk-frame waarbij een slimme mapping methode met een specifieke broncode is ontstaan. Op deze broncode rust IE dat ligt bij de RUG. Mapling B.V. i.o. heeft het voornemen om dit denk-frame samen met de broncode om te zetten naar een gamechanging techniek voor indoor wayfinding. Maar voordat besloten wordt om een onderneming te starten, zijn er nog tal van vragen op het vlak van m.n. markt, serviceconcept, verdienmodel en commercie. Dit haalbaarheid project heeft tot doel om de antwoorden te vinden, waarmee een doortimmert businessplan voor Mapling BV i.o. gemaakt kan worden. 

  • Projectnummer / Project number: 17445
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Rijksuniversiteit Groningen
  • Projectleider / Project leader: Drs. G. Schoof - Rijksuniversiteit Groningen
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 01-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Informatica, Geografie/ planning