Patterned Luminescent Solar Concentrators for energy and aesthetic applications

Vanaf begin 2021 moet nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen. Om deze transitie mogelijk te maken, is zonne-energie een belangrijke vorm van duurzame energie opwekking. Echter zal de energie transities alleen slagen, als energie opwekking goed in de omgeving past. Veelbelovend zijn gebouw geïntegreerde zonnepanelen, die opgaan in de omgeving of zelfs de gebouwen mooier maken. Lusoco en de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelen geprint glas met energie opwekkende eigenschappen, om de transitie naar energie neutrale gebouwen werkelijkheid te maken.

  • Projectnummer / Project number: 17440
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Technische Unisersiteit Eindhoven
  • Projectleider / Project leader: Dr. M. G. Debije - Technische Universiteit Eindhoven
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 07-01-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Technische wetenschappen, Scheikunde