YUMEN ARM VOOR DUCHENNE

Duchenne is een aangeboren en erfelijke spierziekte waarbij spiermassa langzaam afgebroken wordt en voornamelijk voorkomt bij jongens. De ziekte is progressief en tot op heden ongeneeslijk. De spierzwakte begint in de benen, waardoor mensen uiteindelijk een rolstoel nodig hebben om te kunnen voortbewegen. Ook het bewegen van de armen wordt steeds moeilijker. Tot nu toe is er geen armondersteuner op de markt die goed aansluit bij de behoefte van jongeren met Duchenne. Yumen Bionics, opgericht door het Duchenne Parent Project, is bezig met de laatste stap om op basis van de resultaten van het STW Flextension project een marktrijp product te maken. De Yumen Arm is een armondersteuner die de jongens met Duchenne hun bewegingsvrijheid teruggeeft en bewegen weer vanzelfsprekend maakt. Dit project dient ervoor om de zowel de marktmogelijkheden te onderzoeken, als de technische haalbaarheid te valideren.

  • Projectnummer / Project number: 17036
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Technische Universiteit Delft
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. ir. J.L. Herder - Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen - 3mE - Precision and Microsystems Engineering (PME)
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Werktuigbouwkunde