Behavioural Insights Nederland

Behavioural Insights Nederland past gedragsinzichten toe voor beleid en organisaties. We eten ongezond, appen onderweg, sparen te weinig. Uit gedragsonderzoek blijkt dat een groot deel van zulke dagelijkse keuzes niet doordacht is, maar door de omgeving gestuurd wordt. Met beter inzicht in gedrag kan de overheid mensen helpen om zelf betere keuzes te maken. Kleine aanpassingen, zoals een reminder op het juiste moment, hebben aantoonbaar grote impact. Door beleidsmakers te koppelen aan academici, zet BIN wetenschappelijke kennis in om tot praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen te komen. BIN ontwerpt en test gedragsinterventies en stelt vast of die daadwerkelijk tot gedragsverandering leiden: datagedreven en met behulp van experimenten. Door inzichtelijk te maken welke interventies succesvol zijn, of juist falen, maakt BIN mensen gezonder en gelukkiger.

  • Projectnummer / Project number: 17010
  • Projectleider / Project leader: dr. E.M.F. van den Broek - Stichting Behavioural Insights Nederland
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Economische wetenschappen