Zelfi: autodidactisch leren leren en reflecteren op de middelbare school

Zelfi is een applicatie waarmee adolescenten effectief zelf (autodidactisch) leren en leren reflecteren op basis van wetenschap over gewoontevorming. Zelfi biedt zo een oplossing voor verschillende problemen waar adolescenten tegen aanlopen op de middelbare school. Ze zijn gevoeliger voor onmiddellijke beloningen zoals digitale afleiding dan voor lange termijn beloningen zoals vaardigheden. Ze leren vaak ook pas één dag voor de toets. Mede hierdoor hebben zij vaak last van een verlaagde aandachtspanne en stress-gerelateerde klachten en ligt hun focus meer op cijfers dan op vaardigheden. Deze problemen zijn het gevolg van de onvoldoende ontwikkelde vaardigheden plannen, concentreren, doorzetten en reflecteren. Zelfi helpt adolescenten hier zelf mee aan de slag te gaan met leuke selfies als beloning.

Logo Zelfi

  • Projectnummer / Project number: 17002
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Universiteit van Amsterdam
  • Projectleider / Project leader: dr. S. de Wit - Universiteit van Amsterdam
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Psychologie