Attention Architects: Eye-trackingonderzoek in de buitenwereld en Mixed Reality

Visuele communicatie speelt een steeds prominentere rol in onze samenleving en vindt tegenwoordig veel dynamischer via meerdere media tegelijk plaats. Er is daarom ook buiten de wetenschap steeds meer belangstelling voor oogbewegingsonderzoek dat belangrijke inzichten oplevert over welke informatie ons wel of niet bereikt. Met ons mobiel eye-trackingonderzoek kunnen wij reeds in kaart brengen hoe men de buitenwereld waarneemt en ervaart. Hiermee kunnen we bedrijven en organisaties van dienst zijn door de effectiviteit van de communicatie richting de gebruiker én de kwaliteit van de gebruikerservaring te verbeteren. Om onze diensten aan te scherpen, gaan we onbewuste cognitieve processen verder onderzoeken met hersen- en andere biometrische metingen. Bovendien gaan we eye-tracking met Mixed Reality (MR) combineren om de mogelijkheden voor commercieel usability-, communicatie- en gebruikerservaringonderzoek te vergroten.

  • Projectnummer / Project number: 16998
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Vrije Universiteit Amsterdam
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. J.L. Theeuwes - Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen – Psychologie - Experimentele en Toegepaste Psychologie
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Psychologie