Water from air without energy

Water is de belangrijkste voorwaarde voor leven. Volgens een recente studie van de Verenigde Naties, zal droogte wereldwijd significant toenemen door klimaatverandering. In 2050 zal de helft van de wereldbevolking watertekorten ervaren. Door te kijken hoe de natuur overleeft in droge kustgebieden, hebben wetenschappers aan de TU Eindhoven een temperatuurgevoelig smart material ontwikkeld. Bij lage temperaturen is het materiaal super-hydrofiel en absorbeert het grote hoeveelheden water uit lucht. Bij hoge temperaturen wordt het materiaal super-hydrofoob en perst het vrijwel al het water eruit. De vezels knijpen zich dan samen en het materiaal gedraagt zich als een spons die uitgeknepen wordt. De eerste resultaten laten zien dat 1m2 materiaal tot 1,3 liter per dag opneemt en loslaat. Door dit materiaal op te schalen, kan het een goedkope, off-grid, energie-vrije bron van water zijn voor droge kustgebieden.

  • Projectnummer / Project number: 16992
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Technische Universiteit Eindhoven
  • Projectleider / Project leader: dr. A.C. Esteves - Technische Universiteit Eindhoven
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Scheikunde