The Lead Time Optimizer (LTO)

Het idee van Lead Time Optimizer bestaat uit software die in staat is om bedrijven te ondersteunen bij besluitvorming over de verwachte vraag en optimale leadtime. De methodologie die ten grondslag ligt aan de voorgestelde oplossing is gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften op het gebied van operations management.

  • Projectnummer / Project number: 16989
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Projectleider / Project leader: dr. M. Tarakci Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management - Technology & Operations Management
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Bedrijfskunde