Focal Plane Array Antenna Technology for EBand Backhaul Wireless Communications (FOCALPOINT)

We hebben een nieuwe antenne technologie ontwikkeld die een doorbraak kan geven in draadloze verbindingen tussen basisstations in toekomstige 5G en beyond-5G telecommunicatienetwerken. Deze zeer snelle draadloze “Point-to-Point” (PtP) verbindingen werken in het millimeter golflengtebereik, in het bijzonder in de “E-band” (71-76, 81-86 GHz). We hebben een nieuw concept ontwikkeld om een phased-array antenne te gebruiken als belichtingsbron van een dubbel-reflector antennesysteem. Dit resulteert in een adaptief antennesysteem met elektronische bundelsturing en vermogensregeling. Hierdoor verbruikt het systeem minder energie en kan het optimaal blijven functioneren onder alle weersomstandigheden. Het nieuwe concept resulteert in een drastische afname van het energieverbruik en de kosten van PtP systemen. Bovendien zorgt de elektronische bundelsturing ervoor dat de installatie van nieuwe systemen automatisch gedaan kan worden en dat het netwerk in staat is om zichzelf anders te configureren.

  • Projectnummer / Project number: 16987
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Technische Universiteit Eindhoven
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. ir. A.B. Smolders - Technische Universiteit Eindhoven - Faculteit Electrical Engineering
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Elektrotechniek