Towards a service for social media based flood observations

Nieuwe media zoals Twitter, online blogs en fora, bevatten grote hoeveelheden data die van belang kunnen zijn voor waterbeheer. Zo kunnen hulpverleners door gebruik te maken van Twitter, bijvoorbeeld heel snel weten waar een nieuwe overstroming plaatsheeft. Of kunnen waterbeheerders een goed overzicht krijgen van de problemen in een regio door de jaren heen. Echter er zijn grote uitdagingen in het gebruik van deze media. Het gaat namelijk om grote hoeveelheden ongestructureerde data die bovendien zeer veel onbetrouwbaar nieuws bevat. De juiste gegevens hieruit halen is geen sinecure. Deltares en FloodTags werken aan een oplossing waarbij ze kunstmatige intelligentie en text mining inzetten samen met hydrometeorologische analyses, om de data snel te filteren en om te zetten in bruikbare informatie. Zo kunnen waterbeheerders in binnen- en buitenland sneller en effectievere maatregelen inzetten tegen wateroverlast.

  • Projectnummer / Project number: 16983
  • Projectleider / Project leader:  J.B. Wagemaker - Floodtags
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Informatica