Reclon Elastomers B.V. Recycling car tires into new rubber products

De mogelijkheden om de grondstof rubber uit autobanden op een hoogwaardige wijze te recyclen, zijn tot op heden nihil. Het gevolg is een grote afvalstroom gebruikte autobanden. De Rijksuniversiteit Groningen (Chemical Product Engineering Research Group) heeft een baanbrekende technologie ontwikkeld waarmee granulaat van autobanden (GTR) gerecycled kan worden en vervolgens gebruikt voor de productie van een nieuw klasse rubberproducten. Deze nieuwe technologie is gepatenteerd en zeer interessant voor de rubberindustrie door zijn relatief lage kostprijs en toegankelijke toepasbaarheid op grote schaal w.o. bitumendakbedekking, transportbanden, fietsbanden e.d. Hoewel het perspectief van deze vinding gigantisch lijkt, is de vraag nu of het haalbaar is om rondom deze oorspronkelijke vinding een bedrijf op te zetten. Daarom dient er een inschatting gemaakt te worden van de technische haalbaarheid (opschaling van proces naar industriële schaal), de commerciële haalbaarheid als ook de financiële haalbaarheid.

  • Projectnummer / Project number: 16967
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Rijksuniversiteit Groningen
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. F. Picchioni - Rijksuniversiteit Groningen
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Chemische technologie