STIL: wearable tremor suppression

45 miljoen mensen wereldwijd hebben last van hevige onvrijwillige trillingen in de armen, ook wel tremor genoemd. Deze bewegingsstoornis treft patiënten met Parkinson’s Disease, Essentiële Tremor en MS. Door de tremor hebben deze mensen de grootste moeite hebben met activiteiten in dagelijks leven (ADL), zoals eten en drinken. Huidige behandelmethoden zijn ineffectief en hebben veel bijwerkingen; er is een grote vraag naar een betere oplossing.

STIL ontwikkelt een nieuwe methode om tremor te onderdrukken, gebaseerd op het concept van noise-cancelling. Wat anti-geluid doet voor noise-cancelling om stilte te creëren, zo gebruikt STIL een 'anti-trilling' om tremor tegen te werken en de arm te stabiliseren. Het proof-of-principle is getest op de TU Delft, waarbij 94% theoretische tremor onderdrukking is behaald. De gepatenteerde actuator die deze anti-trilling verwezenlijkt kan worden geïntegreerd in een polsbrace om zo onderarm tremor te onderdrukken, maar dan zonder bijwerkingen. Uit het marktonderzoek tijdens TTW Take-off 1 is voortgekomen dat tremorpatiënten wel degelijk bereid zijn een polsbrace te dragen als het hun tremor wegneemt. Met TTW Take-off 2 wil STIL de techniek uit het vooronderzoek en het haalbaarheidsonderzoek van TTW 1 combineren tot een compacte brace die mensen met een tremor weer een stabiele toekomst kan geven.

  • Projectnummer / Project number: 16964
  • Projectleider / Project leader: IJ.P. de Lange - STIL B.V.
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Life sciences