Vertoro

Vertoro, een spin-off van een InSciTe consortium (DSM, TU/e, UM, Brightlands Chemelot), gaat een aan de TU/e ontwikkelde chemisch proces verder opschalen om op basis van lignine, nu nog een afvalstroom van bioethanol- en papierfabrieken, een zogeheten crude lignin oil (CLO) te produceren. Deze olie dient vervolgens, net als fossiele ruwe olie, als platform voor harsen, chemicaliën en brandstoffen. Begin 2019 zal hiertoe een proeffabriek gereedkomen op Brightlands Chemelot Campus in Geleen. In de tussentijd is het zaak om het proces verder te optimaliseren, de business case nader uit te werken, en samen met derden het CLO product te evalueren.

  • Projectnummer / Project number: 16962
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Technische Universiteit Eindhoven
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. E.J.M. Hensen - Technische Universiteit Eindhoven
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Chemische technologie