Holografische emitter

Al vele decennia wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van ruimtelijke projecties. ‘Holografische video’, gebaseerd op de interferentie van licht, wordt vaak beschouwd als het best haalbare. Hiermee kan elk gewenst dynamisch lichtveld met hoge precisie gecreëerd worden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor een breed scala aan toepassingen zoals display, lithografie, 3D printen en metrologie. Traditioneel zou er voor de meeste toepassingen een holografische emitter nodig zijn met een hoge pixeldichtheid en bijbehorende rekenkracht die nu technisch nog niet mogelijk of te duur zijn. Wij hebben een nieuw type holografische emitter ontwikkeld die de eis voor pixeldichtheid en benodigde rekenkracht versoepelt. De verwachting is dat hierdoor voor een aantal toepassingen holografie nu wél mogelijk is. In dit project gaan we deze technologie valideren in een relevante toepassing.

Een hologram van een draaiend ringetje (3 mm diameter) in de vrije ruimte, naast een duim.

Figuur 1: Momentopname van een hologram van een draaiend ringetje (3 mm diameter) in de vrije ruimte, naast een duim. De projectie ligt 30 cm voor het gebruikte beeldscherm. De lichtvlek komt van de lichtbron achter het scherm (scherm en lichtbron zijn beiden uit focus).

  • Projectnummer / Project number: 16960
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: FOM-Nikhef
  • Projectleider / Project leader: M. Fransen - Nikhef
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off