Groundwater mapping using Unmanned Aerial Vehicles

De helft van alle mensen op aarde is afhankelijk van grondwater als primaire bron van drinkwater en irrigatie. Inzicht in grondwater is echter beperkt aanwezig, waardoor ruim een derde van ‘s-werelds grondwaterreservoirs harder wordt leeggepompt dan verstandig is. Zonder actie komt een groot deel van de wereldbevolking in ernstige waterproblemen. Om duurzaam waterbeheer mogelijk te maken is het verkrijgen van inzicht in de ondergrond en het aanwezige water. Om dit inzicht te verkrijgen worden kostbare helikopters ingezet. De hoge operationele kosten vormen een barrière voor brede inzet van deze meetmethodes. WaterMappers ontwikkelt een meetinstrument dat geschikt is voor operatie door UAVs (ook wel drones in de volksmond). Dit maakt essentieel inzicht in de ondergrond mogelijk voor een grote groep. In dit project worden de commerciële en technische haalbaarheid van dit concept vastgesteld.

Landschap

  • Projectnummer / Project number: 16952
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Technische Universiteit Delft
  • Projectleider / Project leader: dr. ir. A. Bossche - Technische Universiteit Delft
  • Type project / Type project: Lopend
  • Startdatum / Start date: 1-09-2018
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Elektrotechniek