Open calls per starter

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Per jaar is er een voorjaar- en een najaarsronde die openstaat voor starters. Deze open calls bieden financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen.

Innovatie binnen alle wetenschapsgebieden

Het doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.

Twee rondes per jaar    

Het financieringsinstrument Take-off heeft jaarlijks twee rondes voor het aanvragen van financiering voor starters, een voorjaars- en een najaarsronde. De voorjaarsronde opent in januari en sluit in maart; de najaarsronde start in juni en sluit begin oktober. Er zijn twee type financieringsinstrumenten, Take-off fase 1 (haalbaarheidsstudie) en Take-off fase 2 (vroegefasefinanciering). Per type starter zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk de mogelijkheden per starter.

       

Financiering academische (WO-)starters

Voor academische starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via de instrumenten 'Take-off WO fase 1' en 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Deze programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  

Financiering hbo-starters

Voor hbo-starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off hbo HBO fase 1: haalbaarheidsstudies'. Dit programma wordt uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Ook kunnen hbo-starters ook een aanvraag indienen bij 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)', een programma dat wordt uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  

Financiering innovatieve starters met TO2-kennis

Voor innovatieve starter met TO2-kennis is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies'. Indienen kan ook bij  het programma 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Beide programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. 

Tijdspad Take-off najaar 2018

Onderstaand tijdspad is van toepassing op alle calls van de najaarsronde Take-off 2018, m.u.v. de Najaarsronde Take-off HBO fase 1: haalbaarheidsstudies.

  • Deadline indienen intentieverklaringen: 4 september 2018, 14:00 uur CEST.
  • Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 2 oktober 2018, 14:00 uur CEST (intentieverklaring is verplicht om een uitgewerkt voorstel in te kunnen dienen).
  • Interviews met de aanvragers: 5 november tot 22 november 2018
  • Publicatie honoreringen: 10 december 2018 (onder voorbehoud).

Calls Take-off 2018

Bekijk het totaaloverzicht van de aanstaande/open calls van Take-off in 2018. Voor onderstaande open calls geldt dat de vooraanmelding nu is gesloten. De voorjaarsronde gaat open in januari 2019: