Open calls per starter

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Per jaar is er een voorjaar- en een najaarsronde die openstaat voor starters. Deze open calls bieden financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen.

Innovatie binnen alle wetenschapsgebieden

Het doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.

Twee rondes per jaar    

Het financieringsinstrument Take-off heeft jaarlijks twee rondes voor het aanvragen van financiering voor starters, een voorjaars- en een najaarsronde. De voorjaarsronde opent in januari en sluit in maart; de najaarsronde start in juli en sluit begin oktober. Er zijn twee type financieringsinstrumenten, Take-off fase 1 (haalbaarheidsstudie) en Take-off fase 2 (vroegefasefinanciering). Per type starter zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk de mogelijkheden per starter.

Financiering academische (WO-)starters

Voor academische starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via de instrumenten 'Take-off WO fase 1' en 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Deze programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  

Aanvragers, opgelet: wij hebben vernomen dat de link naar de "MKB toets" niet meer werkt. Gebruik graag voor uw aanvraag de volgende link voor het uitvoeren van de MKB toets.

Financiering hbo-starters

Voor hbo-starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off hbo HBO fase 1: haalbaarheidsstudies'. Dit programma wordt uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Ook kunnen hbo-starters ook een aanvraag indienen bij 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)', een programma dat wordt uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  

Aanvragers, opgelet: wij hebben vernomen dat de link naar de "MKB toets" niet meer werkt. Gebruik graag voor uw aanvraag de volgende link voor het uitvoeren van de MKB toets.

Financiering innovatieve starters met TO2-kennis

Voor innovatieve starter met TO2-kennis is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies'. Indienen kan ook bij  het programma 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Beide programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. 

Aanvragers, opgelet: wij hebben vernomen dat de link naar de "MKB toets" niet meer werkt. Gebruik graag voor uw aanvraag de volgende link voor het uitvoeren van de MKB toets.

Tijdspad Take-off voorjaarsronde 2020

Onderstaand tijdspad is van toepassing op alle calls van de voorjaarssronde Take-off 2020, m.u.v. de najaarsronde Take-off HBO fase 1: haalbaarheidsstudies.

  • Deadline indienen intentieverklaringen: 11 februari 2020, 14:00 uur CE(S)T
  • Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 10 maart 2020, 14:00 uur CE(S)T  (intentieverklaring is verplicht om een uitgewerkt voorstel in te kunnen dienen) (onder voorbehoud)
  • Interviews met de aanvragers: 4 mei t/m 19 mei 2020 (onder voorbehoud)
  • Publicatie honoreringen: 22 juni 2020 (onder voorbehoud)