Take-off
Programma

Take-off

Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen. Take-off is een van de instrumenten voor kennisbenutting dat NWO samen met ZonMw uitvoert.

Overbruggen 'funding gap'

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Het programma Take-off overbrugt deze 'funding gap' in de vroege fase van een onderneming.

Creëren innovatieve bedrijvigheid

Het doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.

Take-off bestaat uit twee onderdelen:

  1. Haalbaarheidsstudies (fase 1) - maximale duur: 6 maanden
  2. Vroegefasetrajecten (fase 2) - maximale duur: 24 maanden

Haalbaarheidsstudie

Voor een haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers binnen Take-off een financiering aanvragen van 20.000 tot maximaal 40.000 euro. Daarmee kan een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage met daarin de mogelijkheden van een start-up.

Vroegefasetraject

Pas gestarte ondernemeningen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening aanvragen van 50.000 tot maximaal 250.000 euro. De geldlening wordt aangewend voor het vroegefasetraject met een maximale looptijd van 2 jaar. Over de lening is rente verschuldigd en dient na afloop binnen 8 jaar terugbetaald te zijn. Een vroegefasetraject bestaat uit stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken. Denk aan een productieproces, marktonderzoek, marketing- of financieringsplan. Daarmee kan de ondernemer aan het einde van dit traject andere private of publieke partijen benaderen om te investeren in het vervolg van het project.

Voor wie en wanneer?

Bekijk de open calls per starter.

Take-off WO fase 1

Uitsluitend voor academische starters
Uitvoering: NWO-domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen)

Take-off HBO fase 1: haalbaarheidsstudies

Uitsluitend voor hbo-starters
Uitvoering: Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies

Uitsluitend voor innovatieve starters met T02-kennis
Uitvoering: NWO-domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen)

Take-off fase 2: vroegefasetrajecten

Zowel  academische starters, hbo-starters als innovatieve starters met TO2-kennis kunnen financiering aanvragen voor een vroegefasetraject.
Uitvoering: NWO-domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen)

Take-off wordt gefinancierd door het ministerie EZK en OCW.

Meer informatieFinancieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanTake-off