Take-off
Programma

Take-off

Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook hbo- en TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties)-starters kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen. Take-off is een van de instrumenten voor kennisbenutting dat NWO samen met ZonMw uitvoert.

Overbruggen 'funding gap'

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Het programma Take-off overbrugt deze 'funding gap' in de vroege fase van een onderneming.

Creëren innovatieve bedrijvigheid

Het doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.


Take-off bestaat uit twee onderdelen:

  1. Haalbaarheidsstudies (fase 1)
  2. Vroegefasetrajecten (fase 2)

Haalbaarheidsstudie

Voor een haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers binnen Take-off een financiering aanvragen van 20.000 tot maximaal 40.000 euro. Daarmee kan een haalbaarheidsstudie naar de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage met daarin de mogelijkheden van een start-up.

Vroegefasetraject

Na het vaststellen van de haalbaarheid van een toepassing kunnen starters een lening aanvragen van 50.000 tot maximaal 250.000 euro om een vroegefasetraject op te starten. Dat traject bestaat uit stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken. Denk aan een productieproces, marktonderzoek, marketing- of financieringsplan. Daarmee kan de ondernemer aan het einde van dit traject andere private of publieke partijen benaderen om te investeren in het vervolg van het project.

Voor wie?

Take-off wo fase 1

Uitsluitend voor academische starters

Uitvoering: NWO-domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen)

Take-off hbo fase 1: haalbaarheidsstudies

Uitsluitend voor hbo-starters

Uitvoering: Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies

Uitsluitend voor T02-starters

Uitvoering: NWO-domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen)

Take-off fase 2: vroegefasetrajecten

Zowel  academische starters, hbo-starters als TO2-starters kunnen financiering aanvragen voor een vroegefasetraject.

Uitvoering: NWO-domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen)

Take-off wordt gefinancierd door het ministerie EZK en OCW.

Meer informatieFinancieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanTake-off