Lidmaatschap

Als lid van een studiegroep van Chemische Wetenschappen (CW) kunt u deelnemen aan alle wetenschappelijke bijeenkomsten van de studiegroep, en daaraan een actieve bijdrage leveren. Ook kunt u deelnemen aan de jaarlijkse projectleidersvergadering en stemmen over de benoeming van nieuwe leden voor het studiegroepbestuur.

Wie kunnen lid worden

Afhankelijk van uw functie komt u in aanmerking voor lidmaatschap van een studiegroep:

  • Hoogleraar aan een Nederlandse universiteit
  • Wetenschappelijk medewerker aan een Nederlandse universiteit met een contract voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld ud's en uhd's)
  • Senior onderzoeker uit de industrie
  • Wetenschappelijk medewerker met een tijdelijke aanstelling aan een Nederlandse universiteit vanaf Vidi-niveau of gelijkwaardig
  • Senior onderzoeker werkzaam buiten Nederland die regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten van de studiegroepen wil bezoeken

Meldt u zich aan als lid, dan wordt uw cv ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de betreffende studiegroep.

Aanmelden

U kunt een verzoek om lid van een studiegroep te worden samen met uw cv opsturen naar cwstudiegroepen@nwo.nl. Vidi- en Vici-laureaten van CW krijgen automatisch een uitnodiging om lid te worden van één of meer studiegroepen.

Studiegroepen Taak en Werkwijze