Stimuleringsfonds Open Access
Programma

Stimuleringsfonds Open Access

Per 1 januari 2018 heeft NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties beëindigd. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na.

NWO heeft de Stimuleringsfondsen in 2010 ingesteld voor het bekostigen van open access-publicaties en activiteiten die open access onder de aandacht brengen tijdens wetenschappelijke conferenties. De stimuleringsfondsen zijn sinds hun openstelling vele jaren van nut geweest om het open access publiceren aan te jagen. NWO is van mening dat de wetenschappelijke wereld nu voldoende bekend is met open access publiceren en het belang ervan.

NWO groot voorstander van open access en open science

NWO blijft een groot voorstander van open access en open science. Op dit terrein werkt NWO met vele partijen nauw samen aan het realiseren van de ambities uit het Nationaal Plan Open Science. Een gemeenschappelijk doel is om open access publiceren voor alle onderzoekers in Nederland in 2020 te realiseren.