Stimulering Europees onderzoek
Programma

Stimulering Europees onderzoek

De regeling Stimulering Europees onderzoek (SEO-regeling) heeft als doel de actieve deelname van publiek gefinancierde kennisinstellingen in Europese onderzoeksprogramma’s te bevorderen door een tegemoetkoming in de (in)directe kosten van een EU-gefinancierd project binnen Horizon2020. De regeling is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Financiering uit de SEO-regeling kan niet worden aangevraagd. NWO kent jaarlijks in november en december de financiering toe aan Nederlandse instellingen die in het voorgaande jaar een Europese projectsubsidie hebben ontvangen in het kader van Horizon2020. Het is de bedoeling dat de beschikbare middelen voor de SEO-regeling gedurende de looptijd van Horizon2020 geheel aan de instellingen ter beschikking worden gesteld. Voor deze regeling is een budget beschikbaar van 50 miljoen euro per jaar.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanStimulering Europees onderzoek